Mød HallMonotor på Danmarks største messe for idræt, kultur og fritid i Vejen Idrætscenter den 2. november.

Kom og hør hvordan I kan udnytte de kommunale idrætsfaciliteter bedre.

Aktivitetsmåling og en haltidsanalyse kan bl.a.

  • Styrke den løbende dialog mellem foreningslivet om anvendelse, udnyttelse og
    fordeling af idrætsfaciliteterne.
  • Sikre et bedre kendskab til brugen af idrætsfaciliteter med henblik på optimering af den administrative drift og udvikling.
  • Skabe et bredt datamateriale til kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag for fremtidige
    anlægsinvestering og -prioriteringer.