HallMonitor har indledt et strategisk partnerskab med hollandske Sports + Vitality om at introducere digitale løsninger til aktivitetsregistrering i Benelux-landene.

I de senere år er der opstået et øget pres på sportsfaciliteter samt et stigende behov for et bedre indblik i udnyttelsesgraden af både indendørs og udendørs sportsfaciliteter – herunder hvor mange mennesker der bruger faciliteterne på et givent tidspunkt.

I et nyt strategisk samarbejde vil hollandske Sports + Vitality nu introducere digital aktivitetsregistrering i Belgien, Holland og Luxembourg.

Mere end 40 procent af alle kommuner herhjemme anvender digital aktivitetsregistrering med HallMonitor. Både i Benelux-landene og de nordiske lande er der fortsat stor interesse for HallMonitor, som giver præcis indsigt i faciliteternes brug 24/7/365 dage om året.

“Vi mener, at timingen er perfekt. I de senere år er interessen for digital aktivitetsregistrering vokset støt. Teknologien har dog ikke tidligere været tilgængelig i Benelux. Sport + Vitality’s vision er at bygge bro, og hvorfor opfinde noget selv, når HallMonitor har vist sig at være en god løsning med et stort potentiale. HallMonitor indvarsler en ny æra inden for facility management, understøttet af indsigt i præcise data. Derfor er vi selvsagt begejstrede for at kunne lancere HallMonitor i Benelux,” siger Business Initiator Arno Hermans, medstifter af Sports + Vitality.

Sports + Vitality har nøje fulgt HallMonitor siden den første prototype-test i 2019. Allerede på det tidspunkt besøgte en delegation fra Holland Danmark for at få mere at viden om digital aktivitetsregistrering. Under COVID-19 oplevede Sports + Vitality kun øget interesse fra lokale regeringer og kommuner.

En række danske kommuner har haft stor succes med at øge udnyttelsesgraden af faciliteter med 10 procentpoint eller mere på et enkelt år. Med en befolkning på mere end 200.000 oplever Odense Kommune et tydeligt pres på sportsfaciliteterne på grund af stigende befolkningstilvækst. HallMonitor gør det muligt at øge udnyttelsesgraden hele døgnet på enhver given facilitet. Som følge heraf påtager brugerne sig i dag større ansvar for brugen af tildelte hal- og banetider og er nu selv med til at sikre, at kapaciteten udnyttes optimalt. Desuden er politikerne i stigende grad afhængige af et solidt datagrundlag for at træffe velbegrundede politiske beslutninger. Det gælder især infrastrukturprojekter som byggeri af nye sportshaller og faciliteter.

Peter Jørgensen, eksport- og produktchef hos HallMonitor, ser frem til samarbejdet:

“Der er mange paralleller mellem Danmark og Benelux-landene, herunder en stor modenheden i adoptionen af ny software og services. Med Sports + Vitality har vi sikret os en partner med et omfattende netværk både inden for det kommunale område og sportssektoren. Det er en optimal kombination, og vi er sikre på, at vi sammen har gode muligheder for at opnå succes.”