Søg her...

Services

HallMonitor > Services
Fra installtion til drift

Sådan kommer I godt fra start med HallMonitor

Installation & vejledning

Vi foretager en analyse af dækningsbehovet og vejleder i opsætningen af HallMonitor.

Service

Skriv direkte til vores support eller bliv skrevet op til vores supportportal.

Reparation

Indsend enheder, som har været udsat for hærværk eller overbelastning.

Messe & Events

HallMonitor deltager løbende messer og events. Vi deler gerne ud af erfaringer og henviser til undersøgelser af digital aktivitetsregistrering.

Community

Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne udveksle erfaringer. Skriv dg op til at deltage i vores community, så inviterer vi dig med til et halvårligt seminar.

Erfaringsudveksling

Få endnu mere ud af jeres HallMonitor investering. Kontakt os, hvis du ønsker at komme i dialog med kommuner, som er godt i gang med HallMonitor.

Værdi

9 fordele med HallMonitor

Minimer manuelt arbejde

Slut med manuel optælling af brugere på idrætsfaciliteter – en både tidskrævende og upræcis metode, som altid kun vil give et øjebliksbillede.

100% overblik over udnyttelsesgraden

Automatisk aktivitetsregistrering giver indsigt i den faktiske brug af idrætsfaciliteter året rundt og kan afsløre udsving i forbrug uge for uge på alle årstider.

Bedre dialog med brugerne

Med præcise data 365 dage om året kan I styrke dialogen med brugerne om anvendelses- og udnyttelsesgraden af alle haller samt fordeling af haltider.

Effektiv udnyttelse af kapacitet

Med optimal kapacitetsudnyttelse, kan flere brugere få glæde af faciliteterne i kommunen - en fair fordeling hen over året.

Beslutninger baseret på fakta

Kapacitetsanalyse kan understøtte politiske beslutninger i forbindelse med større investeringer i anlæg og ressourceanvendelse.

Indblik i data fra flere systemer

Dataopsamling og analyser fra bl.a. bookingsystemer gør det nemt at identificere, hvor der er potentiale for forbedringer.

Spar på energi og drift hen over døgnet

Juster energiforbruget efteranvendelse af faciliteter. F.eks.tidligere natsænkning eller flytning af aktiviteter for atmindske energiforbruget den øvrige del af døgnet.

Styrk samarbejdet med nabokommuner

Undgå dyre anlægsprojekter og skuffede brugere uden haltider.Styrk samarbejde med nabokommuner for at udnytte idrætsfaciliteterne optimalt på tværs af kommunegrænser.

Skab fundamentet for et aktivt og sundt liv

Med nem adgang til idrætsfaciliteter for foreninger og brugere understøttes mental sundhed, trivsel og forebyggelse af livstilssygdomme for både børn, unge og ældre.

Skriv til os

  Kontakt os

  Ring på

  +45 9395 9388

  Skriv til

  info@hallmonitor.dk

  Åbningstider

  Man-torsdag 8 - 16
  Fredag kl. 8 - 15