23 kommuner er med i et projekt støttet af Lokale og Anlægsfonden om aktivitetsregistrering i fritidsfaciliteter via HallMonitor. Læs rapporten her.

Ifølge Lokale og Anlægsfoden er der 7 grunde til at benytte digital aktivitetsregistrering:

  1. I mange idrætsfaciliteter er der ikke overensstemmelse mellem booking af haller og reelt brug. Med aktivitetsregistrering kan man opnå bedre kapacitetsudnyttelse, fordi man ved hvor man kan sætte ind.
  2. Aktivitetsregistrering styrker dialogen mellem foreninger, borgere og kommuner om brugen og fordelingen af haltider
  3. Man opnår et mere nuanceret datagrundlag til at udvikle nye driftsmodeller og bookingmuligheder, som også kan tage højde for sæsonudsving og forskellige organiseringsformer
  4. Data kvalificerer beslutningsgrundlaget ved f.eks. byggeri af nye faciliteter, som matcher brugernes behov
  5. Effekten af nye faciliteter og moderiniseringsprojekter kan måles
  6. Brugen af haller kan sammenlignes på tværs af kommuner, anlæg- og aktivitetstype
  7. Digital og automatisk aktivitetsregistrering giver indsigt hele året frem for en manuel registrering som er begrænset til få uger på et år.

Se rapporten Strategiske potentialer i registrering af aktiviteter, juni 2021, Idrættens Analyseinstitut, Peter Forsberg & Daniel Hayman