Søg her...

HallMonitor Insight

HallMonitor > HallMonitor Insight

Kontakt os

Ring på

+45 9395 9388

Skriv til

info@hallmonitor.dk

Åbningstid

Man-torsdag kl. 8 - 16
Fredag kl. 8 - 15

Connect activities at municipal facilities with booking and energy systems 365 days a year

HallMonitor Insight giver præcist indblik i brugen af faciliteter eller besøgstal 365 dage om året og kan hente data fra boooking- og energisystemer. Nuanceret indblik i brugen af kommunens faciliteter.

Hvem benytter jeres faciliteter hvornår? Er der gentagneudeblivelser og bookede haltider, som ikke benyttes? HallMonitor Insight er en dataopsamlings- og visualiseringsplatform.

Mens HallMonitor Sensor rapporterer, hvor mange brugere, der er på et givent tidspunkt, kan HallMonitor Insight sammenkoble datakilder med f.eks. booking- eller energisystemer. Det afslører om haltider bliver benyttet og giver et kvalitativt indblik i udnyttelsen af hallerne, da der f.eks.er flere på banen ved håndbold end badminton.

  • Data kan f.eks. afsløre gentagne udeblivelser fra bookede haltider, og hvor der er et potentiale for forbedring.
  • I bliver bevidst om, om I udnytter al  kapacitet optimalt - og kan sikre en fair fordeling af adgang til faciliteter.
  • Med præcise data og analyser kan I styrke dialogen med brugerne om anvendelses- og udnyttelsesgraden af alle faciliteter.
  • Kapacitetsanalyser kan understøtte politiske beslutninger ved f.eks.  større investeringer
    i nye idrætsanlæg og ressourceanvendelse.
  • Undgå dyre anlægsprojekter og skuffede brugere uden haltider. Styrk samarbejde med nabokommuner for at udnytte idrætsfaciliteterne optimalt på tværs af kommunegrænser.
  • Juster energiforbruget efteranvendelse af faciliteter. F.eks.tidligere natsænkning eller flytning af aktiviteter for at mindske energiforbruget den øvrige del af døgnet.

How HallMonitor Insight works

HallMonitor Insight automatically integrates and updates data from the HallMonitor Sensor, booking systems and energy data.

The reports are displayed in Microsoft Power BI, where it is easy to browse between the municipality’s different facilities.

HallMonitor Insight consists of two different parts: a data warehouse platform that is managed from the technical dashboard, and a Power BI visualization solution that visualizes the data that the data warehouse platform collects.

Want to see how Optimeter works? Then book a demo. It takes about 30 minutes to get an online demonstration of the platform.

Integration to the WinKAS booking system

Integration with WinKAS ensures that the people counting comes into the individual booking for the specific association.

Read more here

Installation & vejledning

Vi foretager en analyse af dækningsbehovet og vejleder i opsætningen af HallMonitor.

Service

Skriv direkte til vores support eller bliv skrevet op til vores supportportal.

Reparation

Indsend enheder, som har været udsat for hærværk eller overbelastning.

Messe & events

HallMonitor deltager løbende messer og events. Vi deler gerne ud af erfaringer og henviser til undersøgelser af digital aktivitetsregistrering.

Community

Vi ved hvor vigtigt det er at kunne udveksle erfaringer. Kom med i vores community, så inviterer vi dig med til et halvårligt seminar.

Erfaringsudveksling

Få endnu mere ud af jeres HallMonitor investering. Kontakt os hvis du ønsker at komme i dialog med kommuner som benytter HallMonitor.