Vi bliver jævnligt mødt med forskellige spørgsmål og overvejelser i forhold til anskaffelse af systemet. Derfor har vi en spørgsmål-svar-side med de mest gængse spørgsmål.

 

Hvor mange gange i timen tages der billeder?

Der tages som udgangspunkt billeder 2 gange i timen: minuttal 15 og 45. Det er muligt at sætte systemet op til at tage 4 billeder i timen.

 

Kan de slørede billeder gøres skarpe igen?

Nej, efter sløringsprocessen er det ikke muligt at gøre billederne skarpe igen. Vi sletter de skarpe billeder efter de er blevet analyseret og sløret.

 

Hvor lang tid tager det at analysere billederne?

Billedeanalysen gennemføres i løbet af maksimalt 30 minutter, hvorefter resultaterne kan tilgås fra webplatformen.

 

Kan HallMonitor anvendes til videoovervågning?

Nej, HallMonitor er udviklet til at lave aktivitetsmåling ved at tælle antal personer i en given idrætsfacilitet på et givet tidspunkt. Systemet anvender still-billeder, som sløres, og det er derfor ikke anvendeligt som videoovervågning.

 

Skal der indgås en databehandleraftale for at anvende systemet?

Ja, idet vi kortvarigt behandler persondata på vegne af vores kunder, skal der indgås en databehandleraftale.

 

Kan systemet integreres med eksempelvis bookingsystemer?

Ja, vi har et API som udstiller metadata (antal personer, tidspunkt pr. facilitet), som kan integreres videre til eksempelvis bookingsystemer. Kontakt os for yderligere info.

 

Kan man selv bestemme hvornår på dagen systemet skal køre?

Ja, det er muligt via webplatformen at indstille fra- og til-tidspunkter på dagen på de enkelte kameraenheder.